เพชรบูรณ์

วิเชียรบุรี Wichian Buri

ศาลนเรศวรรวมใจ ถิ่นไก่ย่างอร่อย สุสานหอยล้านปี พุน้ำร้อนมีใต้ดิน อุทยานหินโบราณ บ่อน้ำมันล้ำค่า
1,632.00 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอวิเชียรบุรี