เพชรบูรณ์

วังโป่ง Wang Pong

เพชรเม็ดที่ 9 อู่ข้าวอู่น้ำ แหล่งแร่ทองคำ ถ้ำงามน้ำตก มรดกผ้าไทย
543.00 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอวังโป่ง