ยางน้ำกลัดเหนือ Yang Nam Klat Nuea

76160

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลยางน้ำกลัดเหนือ