ดอนขุนห้วย Don Khun Huai

76120

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลดอนขุนห้วย