อุดรธานี

ลานสัก Lan Sak

น้ำใสเขื่อนระบำ ถ้ำสวยเขาพระยา ป่าสักธรรมชาติ ภาพประวัติศาสตร์ เขาปลาร้า ตระการตาหินเหิน เพลินธรรมชาติถ้ำป่าตาด
1,080.40 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอลานสัก