สมุทรปราการ

บางพลี Bang Phli

ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ
323.88 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอบางพลี