สกลนคร Sakonnakhon

47 20 สน SNK
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม?? ""
อีสาน อินทนิลน้ำ 1,122,905 9,605.93 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดสกลนคร