ร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน Chaturaphak Phiman

ตำนานเศียรคชสาร เล่าขานปรางค์กู่ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้ำหลักเมือง ลือเลื่องเมืองหงส์ ธำรงงามน้ำใจ น้ำใสห้วยกุดแดง แดนแห่งพรหมพิมาน
522.00 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอจตุรพักตรพิมาน