ปัตตานี

เมืองปัตตานี Mueang Pattani

ถิ่นศึกษาสงขลานครินทร์ แหล่งทำกินนาเกลือ ท่าเรือเศรษฐกิจ มัสยิดโบราณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่ท่องเที่ยวสวนสมเด็จฯ
96.87 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอเมืองปัตตานี