ขอนแก่น

โนนศิลา Non Sila

โนนศิลาผ้าไหมงามเพชรน้ำหนึ่ง ศูนย์รวมผึ้งของฝากฟากถนน สีสันว่าวผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ยิ้มทุกคน ชุมชนโนนศิลา
182.00 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอโนนศิลา