ขอนแก่น

เขาสวนกวาง Khao Suan Kwang

ไก่ย่างรสล้ำ ถ้ำกินรี ศรีเมืองแอมโบราณ
329.90 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอเขาสวนกวาง