ขอนแก่น

หนองเรือ Nong Ruea

หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด ตลาดกะหล่ำ เลิศล้ำเพชรพลอยเจียระไน พระใหญ่ภูเม็งทอง
673.80 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอหนองเรือ