ขอนแก่น

มัญจาคีรี Mancha Khiri

มัญจาคีรีนามเมืองเก่า บึงกุดเค้าคู่เมืองบ้าน นมัสการหลวงปู่ผาง ตลาดกลาง ที่นอนหมอน แสนออนซอนดอนเต่า งามลำเนาเขาภูเม็ง
735.83 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอมัญจาคีรี