ขอนแก่น

บ้านไผ่ Ban Phai

นามเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง จิตรกรรมฝาหนังล้ำเลอค่า แก่งละหว้าแหล่งอุดม เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
497.70 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอบ้านไผ่