ขอนแก่น

บ้านแฮด Ban Haet

พญาแรดศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ไหม น้ำใสแก่งละว้า ก้าวหน้าเกษตรกรรม ล้ำค่าต้นยางใหญ่ นำชัยเหรียญทองโอลิมปิก
205.20 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอบ้านแฮด