กาญจนบุรี

ท่ามะกา Tha Maka

ประตูเมืองสู่เมืองกาญจน์ พุทธสถาน พระแท่น พงตึกแคว้นอารยธรรม ย่านอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย
340.80 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอท่ามะกา